คลาวด์ ฟู้ด แบงค์
แพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเยียวยาความหิวโหยในประเทศไทย โดย มูลนิธิเอสโอเอส ประเทศไทย

สนับสนุนโดย

สำหรับผู้บริจาค

สร้างแผนการบริจาคอาหาร

เริ่มต้นการบริจาคอาหารเพื่อช่วยเหลือชุมชนเปราะบางในสังคมไทย เรียนรู้วิธีการบริจาคกับมูลนิธิเอสโอเอส คลิกที่นี่

สำหรับผู้รับความช่วยเหลือ

แจ้งขอรับความช่วยเหลือ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคระชาสังคมของมูลนิธิเอสโอเอส ให้พวกเราส่งต่อความช่วยเหลือแก่พวกคุณ! เรียนรู้เพิ่มเติมวิธีการขอรับความช่วยเหลือด้านอาหารจากมูลนิธิเอสโอเอส คลิกที่นี่

เกี่ยวกับ คลาวด์ ฟู้ด แบงค์

คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ คือแพลตฟอร์มการบริจาคอาหารออนไลน์ พัฒนาและการกำกับดูแลโดยมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสีแนนซ์ ประเทศไทย (มูลนิธิเอสโอเอส) ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนโดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อยกระดับการบริจาคอาหารและการช่วยเหลือสังคมภายในประเทศไทยอย่างเป็นระบบผ่านการบริหารการจัดการความต้องการความในการบริจาคอาหารและความต้องการความช่วยเหลือ พวกเราได้พัฒนาระบบในการจัดการอาหารบริจาคและอาหารส่วนเกินเพื่อตอบโจทย์ผู้บริจาคในทุกระดับตั้งแต่ระดับอุตสาหกรรมไปจนถึงรายบุคคล ด้วยระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์นี้ พวกเราจะส่งต่อความช่วยเหลือและความหวังดีสู่ชุมชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในการสร้างระบบการบริจาคอาหารอย่างมีระบบและร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันการจัดตั้งธนาคารอาหารแห่งประเทศไทย โดยเริ่มแผนการบริจาควันนี้!  

About Cloud Food Bank

ผลลัพธ์ของพวกเราต่อสังคม

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ได้เริ่มจัดทำโครงการรักษ์อาหารตั้งแต่ปี 2559 พวกเราได้เก็บกู้อาหารส่วนเกิน ส่งต่อาหารบริจาคและปรุงอาหารชุมชนเพื่อกลุ่มเปราะบางในพื้นที่การทำงานหลักอย่าง กรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ หัวหิน และ ภูเก็ต นี่คือตัวเลขผลลัพธ์ของพวกเราต่อสังคมตลอดการทำงานที่ผ่านมา:  

0 M กิโลกรัม

ปริมาณอาหารที่ส่งต่อไปแล้ว

0 M มื้อ

จำนวนมื้อเทียบเท่า

0 ตัน

การลดก็าซ CO2 เทียบเท่า

0 + ชุมชน

จำนวนชุมชนและกลุ่มเปราะบางที่เราได้ช่วยเหลือ

How to make donation

วิธีเริ่มต้นการบริจาคและขอรับความช่วยเหลือด้วย คลาวด์ ฟู้ด แบงค์

ทุกคนสามารถเริ่มต้นการบริจาคอาหารหรือขอรับความช่วยเหลือด้านอาหารผ่านระบบการสร้างเอกสารสัญญาของ คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ เมื่อสร้างเอกสารสัญญาตามขั้ยตอนของระบบแล้ว หลักฐานการบริจาคอาหารหรือขอความช่วยเหลือทั้งหมดจะถูกบันทึกแลยืนยันโดยระบบเพื่อความปลอดภัย ความถูกต้องและความโปร่งใสในการทำงาน ด้วยเอกสารเพื่อการบริจาค พวกเราพร้อมร่วมมือและจัดการอาหารบริจาคจากุกระดับในอุตสาหกรรมอาหา ไม่ว่าจะเป็นใหญ่ระดับฟาร์มหรือโรงงานผู้ผลิตที่มีอาหารส่วนเกินปริมาณมากหรือผู้บริจาครายย่อยระดับร้านอาหารหรือรายบุคคลที่ต้องการบริจาคในโอกาสพิเศษต่างๆ และด้วยเอกสารสัญญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ถ้าหากพวกคุณคือตัวแทนชุมชนหรือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเข้ามาหรือสร้างเอกสารภายในระบบ ให้มูลนิธิเอสโอเอสได้ช่วยเหลือพวกคุณ เริ่มต้นการบริจาคกับพวกเราหรือติดต่อทีมงานเพื่อให้พวกเราช่วยสร้างสัญญาในระบบได้นะ!

วิธีการสนับสนุน คลาวด์ ฟู้ด แบงค์และมูลนิธิเอสโอเอส

โครงการรักษ์อาหารและโครงการด้านอาหารต่างๆทำให้พวกเราสามารถส่งต่อมื้ออาหารให้กับชุมชนได้ในราคาที่ต่ำกว่าการซื้อของบริจาคทั่วไป โดยทุกๆการบริจาค 5 บาทจะเป็นการช่วยส่งต่อให้กับชุมชนและกลุ่มเปราะบางได้ 1 มื้อ โดยการสนับสนุนทั้งหมดจะเข้าสู่การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเอสโอเอสและการพัฒนาระบบคลาวด์ฟู้ดแบงค์ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราช่วยเหลือคนในสังคมไทยได้ต่อไปทุก ๆ วัน

สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิผ่านการบริจาคได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์
หมายเลขบัญชี: 030-273178-9

How to Support Cloud Food Bank

ผู้บริจาคของเรา

Our Donor List

กลุ่มเครือข่ายที่พวกเราช่วยเหลือ

Our Beneficiaries

ติดต่อพวกเรา

Contact Us
QR Code For Donation