สำหรับผู้บริจาค

เริ่มต้นแผนการบริจาคอาหาร

การบริจาคอาหารกับระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ผู้บริจาคสามารบริจาคอาหารได้ทั้ง 2 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารส่วนเกินหรืออาหารทั่วไป ผ่านการสร้างเอกสารเพื่อการบริจาค เมื่อเอกสารได้รับการยืนยันแล้ว ทีมงานมูลนิธิเอสโอเอสจะติดต่อไปหาคุณเพื่อเริ่มสู่ขั้นตอนการบริจาคให้กับชุมชน!

ทำไมต้องบริจาคผ่าน คลาวด์ ฟู้ด แบงค์

มูลนิธิเอสโอเอสทำงานร่วมกับผู้บริจาคมากกว่า 700 แห่ง และทำงานร่วมกับชุมชนในประเทศไทยมากกว่า 1,000 ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 พวกเราปฏิบัติงานของพวกเราผ่านการใช้รถขนส่งระบบความเย็นในการส่งต่ออาหารส่วนเกินและอาหารบริจาคสู่ชุมชน ในพื้นที่การทำงานของพวกเราในจังหวัดต่างๆ อย่าง กรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ ภูเก็ตและหัวหิน พวกเราเชี่ยวชาญในการจัดการอาหารส่วนเกิน ซึ่งเป็นอาหารที่ยังมีคุณภาพและสามารถรับประทานได้ แต่จำเป็นต้องถูกทิ้งเนื่องจากตกมาตรฐานการจำหน่าย การบริจาคผ่านระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์จะอำนวยความสะดวกด้านจัดการทางด้านการขนส่งและความปลอดภัยทางด้านอาหารเมื่อส่งต่อให้กับชุมชน การบริจาคทั้งหมดในระบบจะถูกบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าทุกการบริจาค ได้รับการยืนยัน ประสานงานและถึงมือกลุ่มชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง!
For Donor
Our Monthly Sustainability Report

รายงานผลลัพธ์ความยั่งยืนประจำเดือน

ในทุกๆสิ้นเดือน มูลนิธิเอสโอเอสจะส่งให้รายงานผลลัพธ์ความยั่งยืนประจำเดือนให้กับผู้บริจาคอาหารที่ทำงานร่วมกัน ทุกการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลการจัดการอาหารส่วนเกินและรายงานตัวเลขผลลัพธ์การบริจาค เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันของการทำงานและเป็นการรายงานผลลัพธ์จากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในการช่วยผลักดันเพื่อความยั่งยืน ในประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย! สามารถติดต่อสอบถามมูลนิธิเอสโอเอสเกี่ยวกับรายงานประจำเดือน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปีพ.ศ. 2573 (2030) จะมีความสำคัญมากกว่าปีทั่วๆไป เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDGs) เพื่อบรรลุการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมของเราให้ดีขึ้น ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือบริษัทเอกชนรายใหญ่ก็สามารถเริ่มทำตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างน้อย 1 เป้าหมายจาก 17เป้าหมาย 169 ข้อย่อยทั้งหมด เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและอนาคตที่ดีขึ้นได้ การบริจาคอาหารและทำงานร่วมกับมูลนิธิเอสโอเอสจะช่วยให้ผู้บริจาคได้ทำตาม UNSDGs ทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้: (2) ขจัดความหิวโหย, (10) ลดความเหลื่อมล้ำ, (12) รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน, (13) ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และ (17) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
UN Sustainable Development Goals

คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้บริจาค

การบริจาคอาหารและอาหารส่วนเกินในคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ มีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน: สมัคร, สร้าง, บริจาค ขั้นตอนแรกผู้บริจาคต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานกับระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ผู้บริจาคเริ่มการบริจาคผ่านการสร้างสัญญาการบริจาคผ่านลิงก์นี้ คลิ๊ก ในหน้าสัญญาการบริจาค ผู้บริจาคต้องใส่ข้อมูลการบริจาคต่างๆ (เช่น บริจาคอาหารประเภทอะไร และ ระบุวันที่จะบริจาคอาหาร เป็น ต้น) ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกรอกรายละเอียดและยืนยันการส่งสัญญาบริจาคแล้ว ทางทีมงานมูลนิธิเอสโอเอสจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการรับของและวางกำหนดการเข้ารับอาหารบริจาค!
หากคุณมีวันบริจาคอาหารในใจแล้ว สามารถเริ่มสร้างสัญญาและระบุวันที่ต้องการบริจาคล่วงหน้าได้เลยหากเป็นกรณีเร่งด่วน ระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ สามารถรับสัญญาการบริจาคได้ล่วงหน้าที่สุด 3 วัน ก่อนวันบริจาคจริง 

ระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ เป็นเว็บแพลตฟอร์มการบริจาคอาหารภายใต้การกำกับดูแลโดยมูลนิธิเอสโอเอส ผู้บริจาคทุกคนสามารถนำอาหารไปบริจาคได้ที่สำนักงานของมูลนิธิฯตามจังหวัดต่างๆ (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ตและหัวหิน) ในปัจจุบัน คลาวด์ ฟู้ด แบงค์เปิดระบบให้ใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น

สัญญาการบริจาคเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของมูลนิธิฯในการบริหารจัดการอาหารบริจาคจำนวนมากทั้งหมด ระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ขอยืนยันในความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน การสร้างสัญญาเป็นหนึ่งในเอกสารและหลักฐานยืนยันว่าทุกๆ การบริจาคได้รับการยืนยัน ยอมรับและส่งต่อถึงมือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
สัญญาแบบบริจาคซ้ำ คือหนึ่งในตัวเลือกเสริมในสัญญาการบริจาคที่ทำให้ผู้บริจาคสามารถกำหนดช่วงเวลาในการบริจาคได้มากกว่าหนึ่งครั้ง (กำหนดเป็น ครั้ง/อาทิตย์ หรือ ครั้ง/เดือน เป็นต้น) เหมาะสำหรับผู้บริจาคอาหารที่ต้องการบริจาคในระยะยาว การสร้างสัญญาแบบบริจาคซ้ำทำให้การบริจาคหลายๆครั้งถูกรวมอยู่ในสัญญาฉบับเดียว พวกเราแนะนำให้ทางผู้บริจาคขนาดกลางและขนาดใหญ่สร้างสัญญาแบบซ้ำหากมีการบริจาคแบบระยะยาวกับมูลนิธิเพราะจะลดทอนเวลาในการร่างสัญญาไปอย่างมาก
พวกเรารับบริจาคอาหารเท่านั้น โดยรับเป็น 2 ประเภทหลัก อาหารส่วนเกินและอาหารบริจาคทั่วไป ซึ่งยังไม่ได้ถูกรับประทานและบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์!
อาหารส่วนเกิน คืออาหารที่ยังสามารถรับประทานได้ ปลอดภัยต่อการรับประทาน แต่จำเป็นต้องถูกทิ้งเนื่องด้วนเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายไม่หมด ตกมาตรฐานการขายในช่วงเวลาที่กำหนด หรืออาหารรูปร่างไม่สวย ทั้งหมดล้วนเป็นอาหารส่วนเกินที่ต้องถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย มูลนิธิเอสโอเอสจำเก็บกู้อาหารเหล่านี้เพื่อส่งให้กับชุมชน
ผู้บริจาคสามารถร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาวกับมูลนิธิเอสโอเอสผ่านการเซ็น MOU และสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรักษ์อาหารของมูลนิธิฯ สนใจรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทีมงานมูลนิธิเอสโอเอส
เมื่อส่งสัญญาการบริจาค ทีมงานจะอนุมัติตัวเอกสารเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันและดำเนินการสู่การบริจาคขั้นต่อไป หากทีมงานพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีมงานจะติดต่อกลับทางอีเมลและโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยเร็วที่สุด
พวกเราเป็นมูลนิธิฯ ที่จัดทำโครงการรักษ์อาหารและมุ่งเน้นความช่วยเหลือไปทางด้านอาหาร ดังนั้นแล้วพวกเราจึงจำกัดการบริจาคอยู่ที่อาหารและเครื่องบริโภคต่างๆเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วเรายังยินดีรับทุกการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อให้มูลนิธิเอสโอเอสและระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ สามารถดำเนินงานเพื่อสังคมไทยต่อไปได้ หากคุณสนใจในการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับมูลนิธิฯหรือสร้างแคมเปญเพื่อสังคมร่วมกัน สามารถติดต่อได้ที่: info@scholarsofsustenance.org

ในปัจจุบันการบริจาคอาหารและการสนับสนุนมูลนิธิเอสโอเอสยังไม่สามารถนับเป็นการบริจาคเพื่อรับการลดหย่อนภาษีได้ ทางมูลนิธิฯกำลังเร่งผลักดันข้อกฏหมายการบริจาคอาหารเพื่อการลดหย่อนภาษี โปรดอดทนและรอข่าวดีจากพวกเรานะ! 

ติดต่อพวกเรา

Contact Us
QR Code For Donation