คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ คืออะไร?

คลาวด์ ฟู้ดแบงค์ คือแพลตฟอร์มระบบการจัดการอาหารแห่งแรกของประเทศไทย ที่คิดค้นและพัฒนาโดยมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (มูลนิธิเอสโอเอส) ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนโดย อลิอันซ์ อยุธยา ระบบคลาวด์ ฟู้ดแบงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นนวัตกรรมการจัดการความช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางผ่านการจับคู่ความต้องการในชุมชนเปราะบางกับบริจาคอาหารที่จำเป็นต่อชุมชน 

นวัตกรรมนี้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นส่วนต่อยอดจากโครงการรักษ์อาหารและการปฏิบัติงานทางสังคมของมูลนิธิเอสโอเอสที่มุ่งหวังในการส่งต่ออาหารให้ถึงมือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อิ่มท้อง ระบบคลาดว์ ฟู้ด แบงค์จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความต้องการในการบริจาคอาหารให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ด้วยระบบการจับคู่ความต้องการของนวัตกรรมนี้ พวกเราสามารถบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและอาหารบริจาคจากอุตสาหกรรมอาหารจากผู้ประกอบการในทุกระดับสู่มือของชุมชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง  

พวกเรามีความฝันในการผลักดันระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบการจัดการอาหารส่วนเกินและการบริจาคอาหารในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการตั้งเป้าหมายที่จะสร้างภาคีเครือข่ายรักษ์อาหารในระดับประเทศที่สร้างโอกาสและเชื่อมต่อความช่วยเหลือสู่กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศไทย เริ่มใช้คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ตอนนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทย! 

Cloud Food Bank Logo
SOS Truck

เกี่ยวกับพวกเรา มูลนิธิเอสโอเอส

พวกเราคือมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (มูลนิธิเอสโอเอส) พวกเราคือผู้จัดทำโครงการรักษ์อาหารตั้งแต่ปี พ..2559 อันมีภารกิจในการผลักดันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการขยะอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย พวกเราปฏิบัติการกอบกู้อาหารส่วนเกินและส่งต่อความช่วยเหลือทางด้านอาหารผ่านการเก็บกู้อาหารส่วนเกินจากผู้ประกอบในห่วงโซ่อุปทานอาหารจากทุกระดับในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร ภาคธุรกิจค้าปลีก ภาคธุรกิจโรงแรมและการจัดเลี้ยง รวมไปถึงการบริจาคอาหารรายบุคคลก็เช่นกัน

ตลอดช่วงเวลาที่พวกเราขยายขอบเขตการทำงาน พวกเราได้เริ่มสร้างโครงการความช่วยเหลือทางอาหารรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นส่วนเสริมการส่งต่อความช่วยเหลือทางอาหารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงการรักษ์อาหาร โครงการการแปรรูปวัตถุดิบส่วนเกินด้วยแรงจิตอาสาชุมชนเพื่อสร้างมื้ออาหารดีๆให้ชุมชนได้ทาน โครงการรักษ์อาหารทางไกลที่รวมมือกับกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาต่างๆเพื่อส่งต่อเสบียงอาหารแห้งให้กับชุมชนชายขอบในพื้นที่ห่างไกล ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาพวกเราได้กอบกู้และส่งต่อความช่วยเหลือด้านอาหารไปมากกว่า 8 ล้าน กิโลกรัมสู่ชุมชนผู้เปราะบางในพื้นที่ 54 จังหวัดทั่วประเทศไทย

พวกเรารู้สึกภูมิใจในผลการทำงานที่พวกเราได้สร้างเพื่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง แต่ทว่าพวกเราเองก็ทราบดีว่าหนทางสู่การสร้างความยั่งยืนทางอาหารในประเทศไทยยังอีกยาวไกล ยังมีอาหารส่วนเกินคุณภาพดีที่ยังรับประทานได้ถูกทิ้งอีกมากมาย ในขณะที่ยังมีผู้คนอีกมากที่กำลังข่มตานอนด้วยความหิวโหย เป้าหมายอันสูงสุดของพวกเราคือการขยายขอบเขตการทำงานสู่ระดับประเทศ สู่การสร้างความเท่าเทียมทางอาหาร สร้างสังคมไทยที่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีอย่างเทียม เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิเอสโอเอสและโครงการทางด้านอาหารของพวกเราได้ในเว็บไซต์ของพวกเรา คลิ๊กที่ปุ่มข้างล่างเพื่อไปเว็บไซต์หลักของมูลนิธิ 

สนับสนุนโดย อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชั้นนำของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่ม อลิอันซ์ หนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของเราก็เพื่อ ‘ปกป้องอนาคตของคุณ’ ซึ่งเราไม่เพียงแต่ประกันความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้ากว่า 100 ล้านคนทั่วโลกเท่านั้น เรายังตั้งใจสร้างและส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนสู่สังคมที่เราอยู่และชุมชนที่เราทำงานด้วย  

สำหรับประเทศไทย เราให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มจากการสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มพนักงาน โดยเน้นเรื่องของการจัดการขยะและลดการใช้พลังงาน วันนี้ เราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างและขยายความยั่งยืนสู่ชุมชน ด้วยการจับมือกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (มูลนิธิเอสโอเอส) ในการสร้าง คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ แห่งแรกของประเทศไทย    

คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ขาดแคลนแล้ว เรายังเชื่อว่าการจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบนี้ จะสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากขยะเศษอาหาร ได้ถึง 2 ล้านกิโลกรัมต่อปี

Allianz Ayudhya
QR Code For Donation