สำหรับผู้รับความช่วยเหลือ

เริ่มต้นการแจ้งขอรับความช่วยเหลือ

เริ่มต้นแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ของมูลนิธิเอสโอเอสให้พวกเราได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคุณและชุมชนของคุณ ถ้าหากคุณเป็นตัวแทนชุมชนและตัวแทนขององค์มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร คุณสามารถยื่นขอเอกสารสัญญาเพื่อรับความช่วยเหลือ ผ่านการให้ข้อมูลด้านต่างๆ (เช่น ข้อมูลการติดต่อ ประเภทอาหารที่ต้องการความช่วยเหลือให้ชุมชน เป็นต้น) เมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันแล้วนั้น ทีมงานมูลนิธิฯ จะเริ่มต้นการจัดทำแผนเพื่อการส่งต่อความช่วยเหลือ กรุณารอการติดต่อกลับจากทีมงานเมื่อยื่นเอกสารเสร็จแล้ว ทีมงานของพวกเราจะติดต่อไปเร็วๆนี้!

ให้มูลนิธิเอสโอเอสได้ช่วยเหลือพวกคุณ

มูลนิธิเอสโอเอสได้ทำงานร่วมกับ 1,000 ชุมชนใน 34 จังหวัดในประเทศไทยโดยส่งต่อความช่วยเหลือทางด้านอาหารให้กับชุมชนประเภทต่างๆ เราทำงานกับชุมชนรายได้ต่ำ ชุมชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มอาสาสมัครจิตอาสา มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงผลกำไรและศูนย์ช่วยเหลือต่างๆในหน่วยงานรัฐบาล พวกเรามีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่แข็งแรงและกว้างขวาง ดังนั้นแล้วพวกเราขอรับรองความโปร่งใสในทุกการส่งต่อความช่วยเหลือสู่ชุมชน ถ้าคุณเป็นตัวแทนของชุมชนในเครือข่ายผู้รับความช่วยเหลือของมูลนิธิเอสโอเอสอยู่แล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างแผนการรับบริจาคผ่านระบบคลาว์ด ฟู้ด แบงค์ได้เลยและพวกเราจะพยายามส่งความช่วยให้กับคุณเอง!
Let SOS Thailand Help you

ผลลัพธ์ของพวกเราต่อภาคประชาสังคม

ผลลัพธ์ของมูลนิธิเอสโอเอสที่ได้ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและกลุ่มผู้เปราะบางผ่านโครงการรักษ์อาหาร เพื่อช่วยส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย!
0 ชุมชน

ตัวเลขชุมชนที่กำลังได้รับความช่วยเหลือในปัจจุบัน

0 มื้อ

จำนวนมื้ออาหารเทียบเท่าที่ส่งต่อสู่ชุมชนในแต่ละเดือน

0 + ชุมชน

จำนวนชุมชนที่พวกเราได้ช่วยเหลือทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ขอรับความช่วยเหลือ

การรับความช่วยเหลือทางด้านอาหารกับระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ มีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน: สมัคร, สร้าง, รับความช่วยเหลือ ขั้นตอนแรกผู้รับอาหารต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานกับระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ผู้รับอาหารสามารถแจ้งขอรับความการสนับสนุนด้านอาหารผ่านการสร้างสัญญาการรับความช่วยเหลือผ่านลิงก์นี้ คลิ๊ก ในหน้าสัญญาการรับความช่วยเหลือ ผู้บริจาคต้องใส่ข้อมูลทางด้านชุมชนต่างๆ (ข้อมูลชุมชน ที่ตั้งชุมชน จำนวนกลุ่มผู้ต้องการอาหาร เป็นต้น) ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกรอกรายละเอียดและยืนยันการส่งสัญญาความช่วยเหลือแล้ว ทางทีมงานมูลนิธิเอสโอเอสจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการรับของและวางกำหนดการส่งต่ออาหารบริจาคให้กับชุมชนของคุณ!
ระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์สนับสนุนให้ผู้นำหรือตัวแทนชุมชนและองค์กรการกุศลสามารถยื่นสัญญาขอรับความช่วยเหลือทางด้านอาหารได้จากมูลนิธิเอสโอเอส โดยเราเปิดรับตัวแทนผู้ประสานงานจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ อย่าง กลุ่มชุมชนรายได้ต่ำ กลุ่มมูลนิธิองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กลุ่มบ้านเด็กกำพร้า กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา กลุ่มสถานดูแลผู้ทุพพลภาพ กลุ่มฝึกอาชีพเพื่อสตรีและยาวเยาวชน หรือองค์กรเพื่อสังคมภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือทุกๆคนที่ยื่นสัญญาขอรับความช่วยเหลือ

มูลนิธิเอสโอเอสแนะนำให้ตัวแทนชุมชนวางแผนการขอรับความช่วยเหลือล่วงหน้า เนื่องจากการสร้างสัญญาขอรับความช่วยเหลือ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันอ้างอิง โดยขั้นตอนการตรวจสอบใช้เวลา 3-4 วันถึงจะเสร็จกระบวนการและเข้าสู่ช่วงการส่งต่ออาหารให้กับชุมชนในขั้นต่อไป 

เมื่อสัญญาขอรับความช่วยเหลือของคุณได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากทางทีมงานผ่านอีเมลหรือการโทรศัพท์แล้ว คำร้องของคุณจะถูกบันทึกไว้ในระบบกลางและจัดเข้าคิวการส่งต่ออาหารภายใต้กำหนดการกระจายอาหารของมูลนิธิเอสโอเอส ในช่วงการทำงานของโครงการรักษ์อาหาร ชุมชนจะต้องรออย่างน้อย 1 อาทิตย์เพื่อรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ
ระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ เป็นเว็บแพลตฟอร์มการบริจาคอาหารภายใต้การกำกับโดย มูลนิธิเอสโอเอส ตัวแทนชุมชนทุกคนสามารถติดต่อและรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่สำนักงานของมูลนิธิตามจังหวัดต่างๆ (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ตและหัวหิน) ในปัจจุบัน คลาวด์ ฟู้ด แบงค์เปิดระบบให้ใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
สัญญารับความช่วยเหลือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของมูลนิธิเอสโอเอสในการบริหารจัดการความต้องการและความเร่งด่วนของชุมชนจำนวนมากทั้งหมด ได้ง่ายขึ้น เป็นรูปธรรมและส่งต่อความช่วยเหลือสู่มือชุมชน ระบบคลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ขอยืนยันในความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน การสร้างสัญญาเป็นหนึ่งในเอกสารและหลักฐานยืนยันว่าทุกๆ การร้องขอความช่วยเหลือได้รับการยืนยันตรวจสอบและความช่วยเหลือทางอาหารได้ส่งต่อถึงมือกลุ่มเปราะบางที่มีความต้องการอย่างแท้จริง
ถ้าหากคุณไม่ใช่ตัวแทนองค์กรการกุศลและต้องการความช่วยเหลือให้ตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ ทางมูลนิธิเอสโอเอสขอแนะนำให้คุณติดต่อกับทางผู้นำชุมชนเพื่อรับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลของคุณมาที่ช่องทางการติดต่อของมูลนิธิเอสโอเอส ทางมูลนิธิฯจะทำการส่งต่อคำร้องเรียนให้กับองค์กรและกลุ่มเครือข่ายประชาสังคมใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
สัญญาแบบขอรับความช่วยเหลือซ้ำ คือหนึ่งในตัวเลือกเสริมในสัญญาการรับความช่วยเหลือที่ทำให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถกำหนดช่วงเวลาในการขอรับความช่วยเหลือได้มากกว่าหนึ่งครั้ง (กำหนดเป็น ครั้ง/อาทิตย์ หรือ ครั้ง/เดือน เป็นต้น) เหมาะสำหรับตัวแทนชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและต้องการความช่วยเหลือแบบระยะยาว การสร้างสัญญานแบบนี้ทำให้การส่งต่ออาหารหลายๆครั้งถูกรวมอยู่ในสัญญาฉบับเดียว ซึ่งลดทอนเวลาในการร่างสัญญาเพื่อขอความช่วยเหลือซ้ำ ๆ ไปอย่างมาก
เมื่อส่งสัญญาให้กับระบบแล้ว ทีมงานจะอนุมัติตัวเอกสารเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันและดำเนินการส่งต่ออาหารบริจาคในขั้นต่อไป หากทีมงานพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีมงานจะติดต่อกลับทางอีเมลและโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยเร็วที่สุด
พวกเราเป็นมูลนิธิฯ ที่จัดทำโครงการรักษ์อาหารและมุ่งเน้นความช่วยเหลือไปทางด้านอาหาร ดังนั้นแล้วพวกเราจึงจำกัดการบริจาคอยู่ที่อาหารและเครื่องบริโภคต่างๆเท่านั้น มีเพียงบางโอกาสและบางกรณีเท่านั้นที่จะมีการบริจาคสิ่งของอื่นๆควบคู่ไปกับการบริจาคอาหาร ซึ่งในอนาคตทางมูลนิธิฯยังไม่สามารถกำหนดการบริจาคในส่วนนี้ได้อย่างแน่ชัด
สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของระบบและมูลนิธิเอสโอเอสได้ทางอีเมลและโทรศัพท์มือถือ. ส่งข้อความหาเราได้ที่ cloudfoodbank@scholarsofsustenance.org หรือโทร: (+66) 062-675-0004

ติดต่อพวกเรา

Contact Us
QR Code For Donation